PEFC i siffror

Över 290 miljoner hektar av världens skogsmark brukas idag i enlighet med PEFC:s internationellt erkända hållbarhetskriterier. PEFC som global allians samlar 55 nationella medlemmar med 49 PEFC-erkända nationella certifieringssystem och omfattar 750 000 skogsägare världen över. 

PEFC i siffror

PEFC som global allians samlar 55 nationella medlemmar med 49 PEFC-erkända nationella certifieringssystem och omfattar 750 000 skogsägare världen över. 

PEFC i Sverige

Över 58 000 skogsfastigheter är idag certifierade enligt PEFC:s Skogsstandard vilket innebär att dess ägare har förbundit sig att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk enligt PEFC:s krav.

Det innebär att 16,4 miljoner hektar av Sveriges skogsmark, eller runt 60 procent, idag är PEFC-certifierad.

Närmare 3 800 skogsentreprenörer är certifierade enligt PEFC:s Entreprenörsstandard i Sverige och hjälper certifierade skogsägare att säkerställa att de följer certifieringskraven i sitt skogsbruk.

Ladda ned den senaste statistiksammanställningen för 2023:


Statistiksammanställning 2023 624.67 KbPEFC i världen

Globalt omfattar PEFC-certifieringen idag 750 000 skogsägare som är certifierade inom något av PEFC:s 49 stycken erkända nationella certifieringssystem.

Det innebär att 290 miljoner hektar av världens skogsmark brukas enligt PEFC:s hållbarhetskriterier, eller 75 procent av all certifierad skogsmark i världen.

Runt 20 000 företag och organisationer är spårbarhetscertifierade enligt PEFC.

Se mer fakta och siffror om PEFC i världen på Internationella PEFC:s webb.