Många fördelar med trä

Det finns många fördelar med att ersätta fossila, icke-förnybara byggmaterial mot träbaserade produkter. Här listar vi några av de mest självklara.Många fördelar med trä

Förutom alla de nyttor som det hållbara skogsbruket ger finns många fördelar med att ersätta fossila, icke-förnybara byggmaterial mot träbaserade produkter. Här listar vi några av de mest självklara.


Bildtext: En av de stora fördelarna med trä är effekterna de har på människor som vistas i en miljö byggt av trä. Stresspåslaget minskar och inomhusmiljön blir mer hälsosam.


1. Låga CO2-utsläpp

Trä binder koldioxid under hea sin livscykel.

2. Förnybart


Till skillnad från betong, stål och andra icke-förnybara material växer en hållbar skog i en ständig loop.

3. Cirkulärt


Du kan återanvända trä som har varit i en byggnad upp  till fyra gånger om vi tar hand om det på rätt sätt. Läs mer om det här

4. Mindre vikt


Trä är 5 gånger lättare är betong vilket tillåter att bygga extra våningar på befintliga hus. Transporter beräknas minskas till hälften.

5. Bättre hälsa


Reducerad stress, högre koncentration, snabbare åter­hämtning och bättre trivsel när man bor eller arbetar i trähus

6. Snabbare byggtid


Byggtiden kan minska med ca 50 procent när man prefabricerar i fabrik jämfört med i traditionellt byggande direkt på byggplatsen.4 steg mot ökad hållbarhet

Som byggbolag främjar du hållbarhet genom ansvarsfulla inköp. Det skapar efterfrågan på certifierade produkter och ger ett ekonomiskt incitament för skogsägare att bruka sin skog hållbart. Här följer fyra enkla steg för att styra utvecklingen åt rätt håll:

  1. Gå igenom alla alternativ till certifiering när ni utvecklar er policy för hållbar upphandling.

  2. Lär känna era leverantörer, lyssna på deras utmaningar och inkludera dem i din policy.

  3. Använd PEFC-märkningen för att visa ditt ställningstagande för branschen och dina kunder.

  4. Genom att bli certifierad ger ni signaler till skogsägarna att hållbart skogsbruk är eftertraktat. Det stöttar indirekt landsbygden och de människor som lever och verkar där.