Webinar:

Framtidens byggande

– hur bygger vi hållbara nordiska städer med trä?


Trä är ett naturligt, klimatvänligt och förnybart materiel som har potential att förändra vårt sätt att bygga och skapa en mer hållbar framtid. Det är huvudbudskapet i webbinariet där stadsplanerare, arkitekter, byggutvecklare visar upp case och berättar om deras grundtankar. Se hela inspelningen nedan.  Webbinariet hålls på engelska. 


KEY NOTES

Av Susanne Rydenstam, från Svenskt Trä pratade om hur trä kan användas på många sätt i bostäder, kommersiella och offentliga projekt och att skiftet nu sker snabbt i träindustrin. Det i sin tur skapa en ny affärslogik med potential att öka produktiviteten avsevärt inom byggsektorn.

Anri Linden från Finland berättade om målet att Helsingfors stad ska vara koldioxidneutral 2035 med hjälp av en handlingsplan som sätter trä i främsta rummet. Hon påpekade också att användning av trä ger flexibilitet och öppnar upp möjligheter eftersom trä kommer med större acceptans från grannar i vid tillbyggnation i befintliga stadsmiljöer.

Christian Hvass och Jørgen Tycho i Norge såg städer som enheter för kolinlagring och presenterade projektet Valle Wood, ett kommersiellt projekt i Oslo där trä är mittpunkten. Bägge två betonade behovet av samarbete och mer tid för planering när man bygger med trä, men att den stora fördelen är ett snabbare byggande, hälsosammare arbetsplats och mindre avfall.

Martin Maribo från Danmark berättade att fokuset flyttas från energi till material för att minska klimatpåverkan när den danska regeringen sätter absoluta gränsvärden för CO2-utsläpp i stora byggnader. Han och tillade att certifieringssystem som PEFC gör det mycket lättare att visa hållbarhet i byggandet.