Webinar:

Trä och cirkulärt tänk i byggbranschen

– hur kan vi utnyttja trämaterialet på bästa sätt?


Även om trä är ett förnybart supermaterial behöver vi lära oss att utnyttja denna värdefulla resurs på bästa sätt. Framtidens användande måste säkerställa träprodukters och byggnaders långsiktiga nytta och att de är utformade för återanvändning. Det är kärnan i den cirkulära ekonomin.
I detta webbinarium håller den Englandsbaserade hållbarhetschefen Charlie Law i en mycket uppskattad föreläsning om träbyggande och cirkulärt tänkande. Webbinariet är ett samarbete mellan PEFC-organisationerna i Sverige, Norge och Finland. Webbinariet hålls på engelska.


Om Charlie Law

Charlie Law är hållbarhetsdirektör på Timber Development UK, en enheten som bildades genom sammanslagning av Timber Trade Federation (TTF) och Timber Research and Development Association (TRADA).

Han har omfattande kunskap om byggbranschen genom sina tidigare roller inom kostnadshantering, byggledning, utbildning och hållbarhet på några av de största byggorganisationerna i Storbritannien.