Webinar:

Circular Talks

– ett panelsamtal mellan 6 byggexperter


Det tredje och sista webbinariet i serien "Construction goes circular – med hållbart trä" ger dig informella samtal mellan 6 inbjudna experter inom området. Ämnena för sessionen kommer att handla om de främsta hindren mot ökad cirkularitet inom byggsektorn, hur man övervinner dem och vilken roll trä kommer att spela i framtidens byggande. Genom att blanda olika yrkesområden och kunskap webbinariet en bred insikt i området cirkulär ekonomi inom byggsektorn.

Webbinariet hölls på engelska.


Moderator:

Aasmund Bunkholt: VD för Trefokus, Norge.
Aasmund är i grunden snickare och träteknolog och fokuserar på hållbarhet och trä. Han arbetar på Trefokus, ett nationellt centrum för träbyggande och hållbar stadsutveckling. Aasmund är även biträdande professor vid NTNU och NMBU samt involverad i flera bygg- och stadsutvecklingsprojekt.

Paneldeltagare

Anri Lindén – Chef för detaljplanering i Turku, Finland. Anri Lindén brinner för hållbarhet och har lång erfarenhet av träbyggnader och arkitektur. Hon har arbetat med att mäta koldioxidavtryck i detaljplanering och främjar cirkulär ekonomi i städer. Anri har nyligen lett detaljplaneringen för Östra Helsingfors under nästan ett årtionde.

Mikko Leino – VD för Puurakentajat Group, Finland. Mikko Leino är snickare och vill bygga hem och byggnader där människor trivs samtidigt som han löser klimatrelaterade problem. Puurakentajat Oy, som grundades 2006, är en erfaren aktör inom stora massivträprojekt.

Åsa Lindell – Projektledare för klimatförändring på Byggföretagen, Sverige. Åsa Lindell leder klimatarbetet på Byggföretagen och arbetar för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor. Hon har en examen inom ekosystemteknik och driver implementeringen av "Roadmap for Fossil-Free Competitiveness".

Kristine Nore – Forskningschef på Omtre, Norge. Kristine Nore är forskningschef och expert inom träindustrin med fokus på byggfysik och CLT-produktion. Hon är även biträdande professor vid NTNU och har lett flera forsknings- och innovationsprojekt.

Jørgen Tycho – Partner på OsloTre, Norge. Jørgen Tycho är arkitekt och medgrundare av OsloTre, en konsultfirma inom trädesign och konstruktionsteknik med specialisering på träbyggnader. Han har varit involverad i framstående byggprojekt, senast HasleTre, ett kontorsbyggnadsprojekt med fokus på cirkularitet och användning av trä.