Beijer Bygg och NCC avtalar om PEFC-certifierat virke


Fördjupat samarbete mellan Beijer Byggmaterial och det ledande nordiska byggbolaget NCC.

Beijer Bygg och NCC avtalar om PEFC-certifierat virke

30 april 2021 PEFC Sverige

Den 29 april 2021 meddelade bygghandelskedjan Beijer Byggmaterial och det ledande byggföretaget NCC att de ingått ett avtal när det gäller inköp av certifierat virke. Från den 1 maj 2021 ska allt virke som NCC köper från Beijers 83 anläggningar runt om i Sverige vara PEFC™-certifierat. 

– Vi är stolta över vårt certifikat och vårt stora utbud av certifierat trä. Hållbart skogsbruk är viktigt, inte minst för den biologiska mångfalden i våra skogar och därför betydelsefullt att våra kunder väljer att ta ställning för certifierat trä, säger Alexandra Rosenqvist, Miljö- och Hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial.

I Sverige är idag ca 16,4 miljoner hektar produktiv skogsmark PEFC-certifierad och för NCC innebär avtalet att de säkerställer god tillgång på lokal hållbar skogsråvara samtidigt som de bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.  

– Det här är något som våra kunder efterfrågar. För dem och för oss på NCC är det viktigt att vara med och bidra. Genom att arbeta med certifierat trä gynnas ett mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart skogsbruk, där hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel, säger Maria Bueno Eriksson, hållbarhetschef på NCC.


Läs mer om Beijer Byggmaterial och NCC på deras respektive webbplatser:

www.beijerbygg.se
www.ncc.se


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer