COVID-19: Uppdaterade riktlinjer för skogsrevision

19 januari 2021 PEFC International

PEFC International har uppdaterat riktlinjerna för genomförande av skogsrevisioner under rådande restriktioner på grund av coronapandemin.

Dokumentet är bland annat uppdaterat med avseende på tidsfrist för interna revisioner i gruppcertifikaten. Revisioner planerade till slutet av 2020 får nu skjutas fram 6 månader. Dokumentet introducerar också möjligheten till ”hybridrevisioner”, vilket innebär att revisioner kan genomföras som en kombination av revision på plats och på distans för gruppcertifikat och certifieringsbolag.  

För mer detaljerad information, se direktlänk till dokumentet med spårade ändringar: 

"Sustainable Forest Management auditing of PEFC certified entities affected by restrictions due to COVID-19 – guidance (version 18/12/2020)"  

PEFC International uppdaterar löpande riktlinjer till certifieringsorgan och certifierade företag för hur revisioner av skogscertifiering och spårbarhet kan genomföras i rådande coronasituation. Du hittar den samlade vägledningen via PEFC Internationals webbplats på länken nedan:  

"COVID-19: PEFC Guidance"  


 Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.

Läs mer