Fortsatt förbud mot handel med virke från Ryssland och Belarus inom PEFC

Beslutet baseras på FN:s resolution A/ES-11/L.1 (2 Mars 2022) "Aggression against Ukraine".

Fortsatt förbud mot handel med virke från Ryssland och Belarus inom PEFC

13 december 2022 PEFC International

PEFC International klargjorde i ett uttalande i början av mars 2022 att virke och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus är att betrakta som konfliktvirke.

Detta innebär att trä- och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus inte får ingå i PEFC-certifierade produkter eller handlas med PEFC-anspråk från den 2 mars 2022. Klargörandet har gjorts med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Detta beslut förlängs och gäller nu tills vidare.

Beslutet baseras på FN:s resolution A/ES-11/L.1 (2 Mars 2022) "Aggression against Ukraine".

PEFC International har sammanställt en sida med svar på de vanligaste frågorna (FAQ) kring vad detta innebär i praktiken och hur det ska hanteras. Sidan uppdateras efterhand som fler frågor kommer in. Du hittar frågor och svar via länken nedan:

FAQ: Timber from Russia and Belarus considered ‘conflict timber’

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer