Förtydligande avseende begreppet avverkningsorganisation i PEFC-standarden

Frågan har behandlats i den nyligen genomförda standardrevisionen.

Förtydligande avseende begreppet avverkningsorganisation i PEFC-standarden

7 mars 2023 PEFC Sverige


Med anledning av olika tillämpning vid PEFC-certifiering av avverkningsorganisationer beslutade styrelsens utskott för tillämpning av entreprenörscertifiering (2023-03-01) att utfärda följande förtydligande: 

I PEFC-systemet gäller att skogsbrukscertifiering av en avverkningsorganisation omfattar organisationens eventuella skogsbruksverksamhet. Med skogsbruksverksamhet avses företag/verksamhet, eller del av företag/verksamhet, som med egen personal planerar, leder och/eller utför skogsbruksåtgärder (avverkning, skogsvård) och/eller planläggning.

Bakgrund

Frågan har behandlats i den nyligen genomförda standardrevisionen och skrivningar som förtydligar detta har införts i den standardversion som beräknas träda i kraft om ca ett år. Det har dock rests behov av att se till att detta redan nu kommuniceras till berörda eftersom detta inte är en ny uttolkning utan i linje med standardägarens syfte sedan starten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer