Möt Maja Drca som jobbar för PEFC:s intressen i Bryssel

Sedan januari i år är Maja Drča PEFC:s representant på EU-arenan. Vi bad Maja berätta lite om sitt jobb.

Möt Maja Drca som jobbar för PEFC:s intressen i Bryssel

22 juni 2021 PEFC International

Under 2014 etablerade PEFC International kontor i Bryssel som ett svar på den allt större roll som EU spelar i arbetet för hållbart skogsbruk. Sedan januari i år är Maja Drca PEFC:s representant på EU-arenan. Vi bad Maja berätta lite om sitt jobb.

Berätta kort, vem är du och vilken är din roll?

- Min roll är att fortsätta säkerställa PEFC:s närvaro i Bryssel och bidra inom olika EU-frågor som är relevanta för PEFC. I mitt jobb interagerar jag med representanter från olika EU-institutioner, medlemsstater och med Bryssel-baserade intressenter som delar vår målsättning att främja policy och åtgärder för hållbart skogsbruk. Det är viktigt för PEFC att ha en röst i EU-processerna. Och lika viktig är den erfarenhet och expertis som PEFC har samlat på sig under de senaste 20 åren och som EU kan dra nytta av.

- Annars kommer jag från Slovenien som tillhör ett av de mest skogrika länderna i Europa. Tidigare har jag jobbat med EU-frågor inom olika sektorer och täckt frågor relaterade till skog och förnybara material och andra hållbarhets- och miljöfrågor. Så de senaste åtta åren har jag kallat Bryssel mitt andra hem.

 Och vilka EU-relaterade frågor är prioriterade för PEFC just nu?

- Först vill jag säga att det är intressant att börja jobba för PEFC vid en tidpunkt när ett antal olika policyprocesser och initiativ inom EU börjar ta form som alltmer påverkar hållbart skogsbruk både inom unionen och globalt.  

- Nu inväntar vi EU:s nya skogsstrategi för perioden efter 2020 i juli. Då kommer vi också att se ett paket med reviderade klimat och energilagar under ’Fit-for-55’ med direkta kopplingar till skog, inklusive hållbar biomassa från skogen.

-Vi har ett stort intresse i utvecklingen kring EU:s ramverk för hållbara investeringar och dess krav på skogsbruk under EU-taxonomin liksom ett antal pågående initiativ inom EU:s nya ramverk för biologisk mångfald. Vi övervakar också noga utvärderingen av Flegt [Forest law enforcement and governance and trade regulation] och EU:s timmerförordning och ett nytt förslag kring avskogningsfria leveranskedjor inom EU. Vi följer också utvecklingen av den nya handlingsplanen för en cirkulär ekonomi och initiativ som riktar sig till olika nyckelsektorer som byggsektorn, förpackning och textilier. Vi ska heller inte glömma bort EU:s miljömärkning EU Ecolabel och policy kring grön offentlig upphandling.

- Framöver kommer vi att titta närmare på hur vi kan bygga kapacitet kring EU:s finansierings-mekanismer för att föra målsättningarna kring hållbart skogsbruk, skogscertifiering och EU:s gröna giv närmare varandra. Och listan fortsätter. Till exempel förbereder PEFC International en ansökan för erkännande från EU-kommissionen som frivilligt system under det reviderade förnybarhetsdirektivet (RED II) för att kunna fungera som ett verktyg för att visa på överensstämmelse med hållbarhetskriterier i RED II.

Vad ser du som det mest utmanande i din roll?

- Till att börja med är det viktigt att fokusera på möjligheterna. Att se de framsteg för hållbart skogsbruk som har gjorts fram till nu och den viktiga roll som frivillig certifiering av skogsbruk har spelat här för en socialt ansvarstagande, ekologiskt sund och ekonomiskt bärkraftig ansats.

- Självklart är skogscertifiering ett av många fler verktyg som behövs för att nå olika miljömässiga och sociala mål, inklusive att bevara våra skogar. I ljuset av det så måste vi se till att alla intressenter får tillräcklig stöttning för våra gemensamma målsättningar och arbeta tillsammans. Det kräver en kontinuerlig och konstruktiv dialog som är av ännu större vikt i denna tid av global pandemi och mycket viktiga period för skogen inom EU.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer