Nu är Svenska PEFC:s standardrevision igång!

Den 23 mars hölls det första mötet för revision av Svenska PEFC:s certifierings-standard.

Nu är Svenska PEFC:s standardrevision igång!

23 mars 2021 PEFC Sverige

Den 23 mars hölls det första mötet för revision av Svenska PEFC:s certifieringsstandard. Mårten Larsson, senast skogsdirektör på Skogsindustrierna, valdes till ordförande för det Forum med intressenter i skogsbruket i vid mening som nu ska ta fram ett förslag till uppdaterad standard.

Drygt 40 representanter för olika intressenter i skogsbruket deltog via länk vid startmötet för den femte revisionen av Svenska PEFC:s certifieringsstandard sedan starten år 2000. Nu har Forumet fram till februari 2022 på sig att ta fram ett förslag till reviderad standard. Förslaget ska sedan publiceras på webben för publik konsultation under 60 dagar. Ett första utkast ska dock presenteras för allmän konsultation redan i september 2021.Det praktiska revisionsarbetet kommer att ske i arbetsgrupper med olika teman baserade på certifieringsstandardens innehåll. Olika aspekter av klimatfrågan, som skogens förmåga till kolinlagring och effektivt resursutnyttjande, har till exempel identifierats som ett särskilt fokusområde och är temat för en av fyra arbetsgrupper som Forumet beslutade om under mötet.  

Hela revisionen följer en särskild procedur som finns att ta del av på Svenska PEFC:s webbplats. Där läggs också allt material från revisionen ut efter hand för att alla som är intresserade ska kunna ta del av processen och komma med synpunkter på standardens innehåll.

Standardrevision 2021 - följ revisionsprocessen här

Läs mer:

Så utvecklas våra standarder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.

Läs mer

HÅLLA KONTAKTEN

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV