PEFC:s nya skogsbruksstandard klar och godkänd

Efter en noggrann internationell granskningsprocess i enlighet med PEFC:s internationella regelverk har den svenska PEFC-standarden fått förnyat godkännande från PEFC International. Vid styrelsemötet 11 december fastställde svenska PEFC:s styrelse att datum för ikraftträdande ska vara den 16 januari 2024 med ett års övergångsperiod.

PEFC:s nya skogsbruksstandard klar och godkänd

18 december 2023 PEFC Sverige

Under 2021 – 2022 arbetade totalt 25 organisationer med att se över och revidera den svenska standarden. Arbetet genomfördes av fyra arbetsgrupper: miljö och produktion, sociala frågor och entreprenörsfrågor, standardens struktur samt klimatfrågor. Ett av de större omtagen har varit att se till att kraven för skogsbruksplaner fungerar med ny teknik. Granskning och kontroll har stärkts upp både avseende intern och extern revision. Klimatgruppen introducerade bl.a. krav på handlingsplaner för att minska fossila koldioxidutsläpp för avverkningsorganisationer samt kompetens i resurssnåla körsätt och undvikande av körskador för de som kör skördare och skotare. Det kommer också förtydliganden av kompetenskraven i natur-och kulturmiljövård och krav på kompetens i skoglig naturvärdesbedömning även för skogsbruksplanläggare. Övriga grundpelare i standarden såsom frivilliga avsättningar, ökad lövinblandning, naturvärdesträd och skapande av död ved har setts över med lätta modifieringar. Samverkan med forskning och konceptet adaptivt skogsbruk vid användande av andra skötselsystem uppmuntras.


 

”PEFC-standarden omfattar alla aktörer som verkar i skogen: Familjeskogsbruk, skogsbolag, avverkningsorganisationer och skogsentreprenörer och är ett unikt verktyg för såväl miljömässig, ekonomisk som social hållbarhet i skogen. Tack vare regelbundna revisioner har vi möjligheten att anpassa och ajourhålla regelverket”, säger svenska PEFC:s ordförande Sture Karlsson som också poängterar att standardrevisionen har genomförts i en öppen och oberoende process där alla organisationer med ett intresse för ett hållbart brukande av skogen varit välkomna. ”Vi är stolta att kunna presentera vår femte standard sedan starten 2000. Vi har under den här perioden sett en stadig ökning av PEFC-certifierad areal och sålda volymer skogsprodukter och är glada över det förtroende vi fått från både skogsägare och marknad.".


Här hittar ni den nya standarden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer