Revisionssäsongen igång – så jobbar entreprenörsparaplyerna

Varje år utförs kontroller av PEFC-certifierade entreprenörer. I år läggs extra fokus på bland annat kompetens, utländsk personal och stickprovsanalyser av hydrauloljor.

Revisionssäsongen igång – så jobbar entreprenörsparaplyerna

24 maj 2023 PEFC Sverige


Varje år utförs kontroller av PEFC-certifierade entreprenörer. I år läggs extra fokus på bland annat kompetens, utländsk personal och stickprovsanalyser av hydrauloljor. Kontrollen är viktig men paraplyerna har också en viktig roll att stötta entreprenörerna så att det ”blir lätt att göra rätt”.

TEXT: JENS LARSSON    FOTO: HANS BERGGREN


Idag finns över 55 000 skogsägare i Sverige som är PEFC-certifierade, såväl större bolag som mindre enskilda skogsägare. För dessa är det ett certifieringskrav att använda sig av certifierade entreprenörer när sådana kontrakteras för utförande av skogliga tjänster, som exempelvis gallring eller slutavverkning. Det här innebär att landets skogsentreprenörer har en väldigt viktig roll att spela i arbetet för ett hållbart skogsbruk i Sverige.Gruppcertifiering vanligast

Den absoluta majoriteten av svenska skogsentreprenörer PEFC-certifieras i gruppcertifikat hos någon av de tre organisationerna Prosilva, ECSkog eller SE Certifiering. Organisationerna, som också kallas entreprenörsparaplyer ser också till att de krav som följer med certifieringen efterlevs. Det görs genom årliga kontroller, så kallade revisioner. Revisionssäsongen pågår i första hand under barmarkssäsongen, från mars till september.

Enligt Sophia Bergkvist som är verksamhetsansvarig på SE Certifiering utgör paraplyernas arbete en viktig pusselbit för ett hållbart svenskt skogsbruk.

– Skogliga entreprenörer har en nyckelroll i arbetet med att efterleva PEFC:s Skogsstandard och därmed bidra till ett hållbart brukande av den svenska skogen. Genom rådgivning och revisioner kan vi bidra till att företagen lyckas med detta, säger hon.

Martin Klenz-Tornow, konsult på Prosilva, menar att certifieringens krav är högt ställda.

– Det är en gedigen och omfattande certifiering och revision för entreprenörerna. Jag tycker det är helt rätt. Det ska inte vara för enkelt, nivån måste vara hög, säger han.

På ECSkog jobbar Ronnie Andersson som revisionsledare. Han anser att bredden i revisionsarbetet är en av dess främsta styrkor.

– Revisionen är viktig utifrån flera aspekter, som ekonomiskt, socialt och miljömässigt. När entreprenörer är certifierade underlättar det för skogsägarna att uppnå ett hållbart skogsbruk, lyfter kompetensen och ger även en sundare konkurrens, säger han.
Oavsett vilket paraply entreprenören anlitar så ser revisionsarbetet i stort likadant ut.

– Vi ställer alla samma krav och dessutom är prisbilden lika. Det ger skogsföretagen möjlighet att konkurrera på lika villkor, säger Martin.

Platsbesök ute hos entreprenör

En revision innebär för entreprenören ett platsbesök av en revisor. Under besöket granskas allt från administration och kvitton till hur det praktiska arbetet utförs.

Sophia påpekar att revisionerna inte handlar om ett polisarbete med syfte att sätta dit företagaren. Deras ambition är i stället att stötta entreprenören, och besöket ska ses som en möjlighet till utveckling och ett tillfälle att reda ut frågetecken.

– Vi kommer dit för att hjälpa till och är väl medvetna om att många entreprenörer kan se det som utmanande att sätta sig in i allt. Vi vill finnas där som ett stöd, säger hon.
Att bidra med kunskap och rådgivning är viktigt även hos Prosilva. Ett sätt att hjälpa kunden är deras digitala utbildningar.

– Våra kostnadsfria Teamsutbildningar har blivit en succé. Vi skapar kurser där vi ser att det finns behov och försöker ge företagarna så många verktyg som möjligt. Vår filosofi är att det ska vara lätt att göra rätt, säger Martin.

Hydrauloljor – ett av årets fokusområden

Efter varje revisionssäsong görs en utvärdering för att ringa in områden som behöver tittas extra på kommande år. I år är bland annat hydrauloljor i fokus hos samtliga paraplyer.

– Hydrauloljor är angeläget att följa upp löpande eftersom det är en viktig miljöaspekt. Vi kommer bland annat att förstärka vår revision genom oljeprov hos avverkningsentreprenörer, säger Ronnie på ECSkog.

Kompetensutveckling och utländsk personal är två andra fokusområden.

– Restriktionerna under pandemin har orsakat en viss eftersläpning i uppfyllandet av kompetenskraven och det vill vi stärka upp, säger Sophia.

– Utländsk personal är vanligt inom skogsbranschen. Att granska de entreprenörer som anställer personal utanför Sverige är därför viktigt, så att det inte bedrivs utnyttjande, utan att villkor och lagar följs, säger Martin.

Gemensamt för alla tre organisationer är att de ser en positiv trend och ett ökat intresse bland entreprenörer att bli PEFC-certifierade.

– Under de senaste åren har vi ökat antalet anslutna entreprenörer. På vår hemsida är det också enkelt för skogsägaren att gå in och kontrollera vilka entreprenörer som är certifierade, säger Ronnie.

– Min känsla är att uppdragsgivarna blivit mer noggranna och kräver certifiering, vilket gör att skogsentreprenörer inser att det behövs certifiering för att få jobb, säger Martin.

– Hos oss ser vi en ökad efterfrågan och trenden är att många vill certifiera sitt företag, vilket är positivt, avslutar Sophia.


Fakta:

Så går gruppcertifiering och revision till

Skogsentreprenörer kan ansluta sig till ett gruppcertifikat genom någon av de tre paraplyorganisationerna ECSkog, Prosilva eller SE Certifiering. Det är också möjligt att  välja direktcertifiering vilket är vanligare bland större företag.

Anslutningen till certifieringen följer  tre steg:

  1. Ansökan och granskning. Entreprenören kontaktar någon av de tre paraplyorganisationerna, som ger den information som behövs för att kunna ansluta till ett gruppcertifikat för PEFC:s entreprenörscertifiering. Rutinerna för detta ser lite olika ut mellan de olika paraplyerna, men i stora drag går det till så att ansökan granskas för att försäkra sig om att entreprenören känner till vilka krav som gäller. I vissa fall görs en så kallad för-revision av verksamheten.
  2. Avtal och bevis. Om ansökan är korrekt och PEFC:s krav är uppfyllda så tecknas ett avtal mellan entreprenören och paraplyorganisationen om anslutning till gruppcertifikatet. Ett bevis om anslutning utfärdas till entreprenören.
  3. Internrevisioner och egenkontroll. Paraplyorganisationen kontrollerar löpande genom interna revisioner att PEFC-kraven efterlevs. Entreprenörerna själva ska också genomföra så kallad egenkontroll och rapportera till paraplyorganisationen. Paraplyorganisationens efterlevnad av PEFC-standarden kontrolleras i sin tur genom externa oberoende tredjepartsrevisioner.Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer