Statistik för 2023 sammanställd

Statistiksammanställningen för 2023 är klar.

Statistik för 2023 sammanställd

12 mars 2024 PEFC Sverige

Här kan du ladda ner sammanställningen av statistik för 2023 över PEFC-certifierad skogsmarksareal i Sverige, antal PEFC-certifierade skogsägare och entreprenörer:

Statistiksammanställning 2023 624.67 Kb


Vi är glada att se att både antalet PEFC-certifierade entreprenörer och antalet skogsägare har ökat. Antal entreprenörer ökar med 4 % och är nu 3 815 vilket befäster värdet av kompetenta, säkra och välordnade skogsentreprenadföretag. I slutet av 2023 uppgick den PEFC-certifierade arealen till 16,4 miljoner ha vilket är en liten minskning som framförallt beror på förändrade rutiner hos några av certifikaten. Antalet anslutna skogsägare ökade samtidigt med hela 7 % vilket visar att det finns fortsatt potential att växa bland mindre skogsägare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer