Synpunkter på SKS utvärdering av Levande Skogar

Svenska PEFC har tagit del av Skogsstyrelsens rapport 2022:12 Levande Skogar. Fördjupad utvärdering 2023.

Synpunkter på SKS utvärdering av Levande Skogar

1 november 2022 PEFC Sverige

Svenska PEFC har tagit del av Skogsstyrelsens rapport 2022:12 Levande Skogar. Fördjupad utvärdering 2023 och vi har delgett Skogsstyrelsen några påpekanden specifikt avseende det som skrivs om PEFC-systemet och certifiering av skogsbruk.

Ta del av våra synpunkter i dokumentet nedan. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer