Våra standarder

Svenska PEFC erbjuder standarder för certifiering av skogsbruk och skogsentreprenörer samt för spårbarhet (Chain of Custody) i förädlingskedjan.

Svenska PEFC-standarden

Svenska PEFC-standarden

Den svenska PEFC-standarden består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFC-certifiering av skogsbruk, entreprenörer och virkesflöde i Sverige.

Läs mer

Spårbarhet och varumärke

Spårbarhet och varumärke

PEFC:s standarder för spårbarhet (Chain of Custody) och användning av PEFC:s varumärken är internationella och gemensamma för alla PEFC:s nationella certifireingssystem.

Läs mer

Om kontroll och granskning

Om kontroll och granskning

PEFC-certifieringen bygger på att certifierade skogsägare och företag regelbundet granskas av oberoende tredjepart.  

Läs mer

Så utvecklas våra standarder

Så utvecklas våra standarder

PEFC:s nationella certifieringsstandarder ska revideras minst vart 5:e år för att hållas uppdaterade. PEFC:s internationella regelverk styr hur revisionen går till. 
  

Läs mer

Standardrevision 2021-2022

Standardrevision 2021-2022

Under 2021- 2022 är det dags för den femte revisionen av den svenska PEFC-standarden sedan start.

Läs mer