Förlängt undantag för kemisk behandling mot granbarkborre

PEFC:s styrelse har fattat beslut om att förlänga det tillfälliga undantaget i reglerna för bekämpning av skadegörare i skogen i PEFC:s Skogsstandard. Undantag för kemisk behandling mot granbarkborre beviljas även säsongen 2021.    

Förlängt undantag för kemisk behandling mot granbarkborre

21 april 2021 PEFC Sverige

PEFC:s styrelse har beslutat att förlänga det tillfälliga undantaget i reglerna för bekämpning av skadegörare i skogen i PEFC:s Skogsstandard. Undantaget som gäller kemisk bekämpning av granbarkborre kan nu beviljas även säsongen 2021 under samma förutsättningar som 2020.   

PEFC:s styrelse fattade inför säsongen 2020 beslut om undantag från förbudet i PEFC:s Skogsstandard mot kemisk bekämpning av granbarkborre. Detta med anledning av den svåra situation med angrepp av granbarkborre som råder i skogsbruket i kombination med försvårande omständigheter orsakade av spridningen av coronaviruset. 

Undantaget var anmälningspliktigt och inga certifikatsinnehavare åberopade undantaget under 2020. Efter utvärdering har PEFC:s styrelse nu beslutat att kemisk bekämpning ska vara möjligt även 2021 under samma förutsättningar som 2020:

PEFC styrelsebeslut 2021-04-13  

"PEFC-systemet står för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk och grunden i PEFC är ett skogsbruk fritt från alla sorters gifter. Medel innehållande gifter får endast användas när andra lämpliga metoder inte finns att tillgå och om behov föreligger utvärderar PEFC årligen detta (PEFC 002, 3.7 TD IV). Sedan den torra och varma sommaren 2018 har en situation uppstått där angrepp av granbarkborre hotar skogshälsa och ekonomi i stora områden. PEFC:s styrelse har 2021-04-13, med anledning av detta, beslutat att innehavare av PEFC:s skogbrukscertifikat får använda kemisk behandling mot granbarkborre för att värna skogarnas vitalitet och hälsa under förutsättning att nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

  1. Användningen ska ske enligt de tillstånd och anvisningar som getts av inblandade myndigheter
  2. Användningen ska följa tillverkarens instruktioner.
  3. Personal ska ha erforderlig utbildning och utrustning.
  4. Certifikatsinnehavare som önskar använda kemisk behandling ska anmäla detta till Svenska PEFC.

Ovanstående gäller säsongen 2021.

Se Skogsstyrelsens information om bekämpning av granbarkborre: 

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/bekampning-av-granbarkborre/


Se alla aktuella undantag från PEFC:s certifieringskrav på Svenska PEFC:s webbplats: 

https://pefc.se/vara-standarder/svenska-pefc-standarden/undantag


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.

Läs mer

HÅLLA KONTAKTEN

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV