Tillfälligt undantag från krav på fältutbildning fasas nu ut

Undantaget upphör 15 september 2021 med en övergångsperiod för uppskjutna utbildningar.

Tillfälligt undantag från krav på fältutbildning fasas nu ut

15 juni 2021 PEFC Sverige

Det tillfälliga undantaget från PEFC-standardens krav på fätutbildning, med anledning av covid-19, fasas nu ut. Undantaget upphör 15 september 2021 med en övergångsperiod för uppskjutna utbildningar.

PEFC:s styrelse beslutade i april förra året att införa ett tillfälligt undantag från PEFC-standardens krav på fältutbildning enligt SYN. Detta med anledning av covid-19 som kraftigt försvårade tillämpningen. Nu fasas detta undantag ut med en övergångsperiod.

Undantaget från krav på utbildningar (fältdel i SYN och andra utbildningar som inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt) upphör den 15 september 2021. Uppskjutna utbildningar ska vara genomförda senast 15 juni 2022. Beslutet baseras på kunskapsläget om pandemin 1 juni 2021 kan därför komma att justeras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det tillfälliga undantaget från PEFC-standardens krav på certifierade entreprenörer för manuell och motormanuell skogsvård har avskaffats från den 1 juni 2021. Undantaget var anmälningspliktigt och endast ett företag har behövt använda detta undantag under 2020.

Se aktuella undantag från PEFC-standarden på vår webb

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer