PEFC Skogscertifiering

Målsättningen för PEFC:s skogscertifiering är att utveckla ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk med god balans mellan skogsproduktion, miljöhänsyn och sociala intressen.

Varför certifiera ditt skogsbruk?

Att certifiera sitt skogsbruk är ett ställningstagande för ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk. Det är ett sätt för skogsägare att på frivillig väg visa marknad och allmänhet att den egna skogen brukas på ett hållbart sätt.

Det här är skogscertifiering

Det här är skogscertifiering

Som PEFC-certifierad skogsägare förbinder man sig genom avtal att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk.    

Läs mer

Så blir du en certifierad skogsägare

Så blir du en certifierad skogsägare

En enskild skogsägare som vill certifiera sitt skogsbruk enligt PEFC ansöker hos någon av de organisationer som har bildat paraplyer för PEFC skogsbrukscertifiering i grupp.

Läs mer

Paraplyer för skogscertifiering

Paraplyer för skogscertifiering

Mindre skogsägare kan välja att bli certifierade i grupp genom en så kallad paraplyorganisation. Skogsägare tecknar ett avtal om anslutning till PEFC med paraplyorganisationen.

Läs mer

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här har vi samlat informationsmaterial för dig som skogsägare som berättar vad PEFC skogscertifiering innebär och hur certifieringen fungerar i praktiken.  

Läs mer