Nyheter

Nyheter

21 april 2021

Förlängt undantag för kemisk behandling mot granbarkborre

PEFC Sverige

PEFC:s styrelse har beslutat att förlänga det tillfälliga undantaget i reglerna för bekämpning av skadegörare i skogen i PEFC:s Skogsstandard.

12 april 2021

Övergångsperiod för nya spårbarhetstandarden förlängd till 14 augusti 2022

PEFC International

PEFC förlänger övergångsperioden för den nya internationella standarden för spårbarhet med ytterligare sex månader.

23 mars 2021

Nu är Svenska PEFC:s standardrevision igång!

PEFC Sverige

Den 23 mars hölls det första mötet för revision av Svenska PEFC:s certifieringsstandard. Mårten Larsson, närmast från Skogsindustrierna, valdes till ordförande för det forum som nu ska ta fram ett förslag till uppdaterad standard.

16 februari 2021

Mer än 16,4 miljoner hektar skogsmark nu PEFC-certifierade

PEFC Sverige

Arealen PEFC-certifierad skogsmark i Sverige fortsätter att öka. Nu är mer än 16,4 miljoner hektar certifierade.

10 februari 2021

"Best Use of Certified Timber Prize" - nytt datum och förlängd ansökningstid

PEFC International

World Architecture Festival (WAF) annonserar nya datum på grund av osäkerheten kring COVID-19. Festivalen hålls 1 – 3 december 2021 i Lissabon. Deadline för registrering av projekt är 7:e maj 2021.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer