Certifieringsorganisationer

Certifieringsorganisationer utfärdar direktcertifikat för skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer samt gruppcertifikat för paraplyorganisationer. De utför också extern revision av att PEFC-kraven följs.

Följande certifieringsorganisationer är notifierade i Sverige och utför PEFC spårbarhets- (CoC) och/eller skogsbrukscertifiering (FMC):

SGS Sweden AB

SGS_loggaPEFC CoC

SGS bedriver sin verksamhet i 140 länder genom sitt nätverk av filialer och laboratorier. SGS-ICS (International Certification Services) är aktiv i 60 länder och ackrediterade i 14 länder.

Kontaktperson
Maria Lindh  E-mail
Mobil +46 702 65 05 58
Tel. (växel) +46 31 755 05 00

Maskingatan 5
417 64 Göteborg
Hemsida

NEPcon

PEFC CoC/FMC

NEPCon har över 10 års erfarenhet av skogs- och spårbarhetscertifiering, omfattande alla typer av träindustri. NEPCon har deltagit i certifieringen av över 500 träindustrier och mer än 13 miljoner hektar skog i Norden, Östeuropa, och Ryssland och representeras lokalt i nio länder med kunder i över 20 länder.

Kontakt

NEPCon
Filosoofi 31
508 01 Tartu

Tel: +372 7 380 723
E-mail

Hemsida

Intertek Certification AB

Intertek_loggaPEFC CoC/FMC

Intertek Certification AB är ett godkänt certifieringsorgan, ackrediterat av den svenska myndigheten SWEDAC för certifiering av kvalitets- och miljöledningssystem, samt ackrediterad miljökontrollant för verifiering av miljöredovisningar enligt EMAS-förordningen. Certifieringsorganisationen utför certifiering enligt ISO 9000-serien, ISO 14001, QS9000 samt verifierar enligt EMAS. Inom kort också SS 627799 (informationssäkerhet), AFS 1996:6 (arbetsmiljö) och EPD (environemental product declaration). Intertek finns representerade över hela Sverige och ingår i ett omfattande internationellt nätverk.

Kontaktperson
Patrik Vendel E-mail

Tel. 0733-750026

Box 1103
164 22 Kista
Hemsida

DNV GL Certification

PEFC CoC/FMC

DNV GL är en global leverantör av tjänster för att hantera risker som hjälper kunder att förbättra sin verksamhet på ett säkert och ansvarsfullt sätt. DNV GL är en oberoende stiftelse med närvaro i fler än 100 länder. Globalt har DNV GL drygt 8000 anställda, i Sverige ca 130. DNV GL erbjuder bland annat certifiering av ledningssystem enligt kända standarder som ISO 9001, ISO 14001, PEFC, FSC mm

Kontaktperson
Anders Nenzén  E-mail

Box 6046
171 06 Solna
Hemsida

Bureau Veritas Certification Sverige AB

BV_loggaPEFC CoC/FMC

Bureau Veritas är ett serviceföretag som hjälper sina kunder att förbättra sin prestanda inom kvalitet, miljö, säkerhet & hälsa samt socialt ansvarstagande. Vårt nätverk med ca 27 000 anställda omfattar mer än 700 kontor i fler än 140 länder världen runt. Bureau Veritas Certification är ett internationellt ledande certifieringsorgan med fler än över 70 000 ackrediterade certifikat över hela världen.

Kontaktpersoner
Julia Lenkkeri   E-mail
Tel. +358 10 830 8623

Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg
Hemsida

BMG TRADA Certifiering AB

BMG_loggaPEFC CoC/FMC

BMG TRADA Certifiering AB (BTC) med säte i Göteborg är ackrediterad av SWEDAC, (Styrelsen för Ackreditering och Teknisk Kontroll) som certifieringsorgan för kvalitetslednings- och miljöledningssystem samt produkter/processer, vilka är uppbyggda enligt SS-EN ISO 9001:2000, SS-EN ISO 14001:1996, AFS 2001:1, PEFC och BRC. BTC bedriver verksamheten enligt standarderna SS-EN-45 012 och SS-EN-45011.

BMG TRADA har resurser och kompetens att erbjuda certifiering av såväl stora som små organisationer och företag. Vi utökar i snabb takt med kompetens och ytterligare branschområden. Allt för att leva upp till det stora intresse från fler och fler nya branscher som nu önskar kvalitets- och miljösäkra sin verksamhet mot ISO 9001, TS 16949, ISO 14001, EMAS, arbetsmiljö (AFS), PEFC och BRC.

Kontaktperson
Fredrik Davidsson  E-mail
Tel. 0708-78 94 25
Tel. 031-771 00 70

Box 9006
400 91 GÖTEBORG
Hemsida

BM TRADA Certification LTD

BMTrada_Ltd_loggaPEFC CoC

BM TRADA Certification is a leading multi-sector certification body accredited by UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Originally established to develop quality assurance schemes in the construction industry, BM TRADA has since expanded into all other industry sectors, excepting nuclear and pharmaceuticals.

BM TRADA offers chain of custody certification to the PEFC scheme.

Kontaktperson
John Lovelock  E-mail
Tel. +44 (0) 1494-569741

Chiltern House Stocking Lane
High Wycombe, HP14 4ND
UK
Hemsida

Holz und Wald Zertifizierungsgesellschaft mbH

logo hw-zert2_3PEFC CoC

… Ihr Partner für Zertifizierungen von Holzprodukten und Waldbewirtschaftung. 
Akkreditiert durch die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) Notifiziert von PEFC Deutschland e. V.
”Unser Wirken soll dazu beitragen, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben und dass nachhaltig und sozial verträglich mit der Natur umgegangen wird.”

HW-Zert offers chain of custody certification to the PEFC scheme.

Kontakt

Telefon +49 8168 9979915
Fax      + 49 8168 9979916

Holz und Wald Zertifizierungsgesellschaft mbH
(HW-Zert GmbH)
Gallersberg 10
85395 Attenkirchen

E-mail

Hemsida

Scientific Certification Systems – SCS Global Services

scsPEFC CoC

SCS Global Services is a trusted leader in third-party certification, auditing, and testing services with three decades of experience supporting your environmental, sustainability, and food quality goals. We partner with companies, government agencies, and stakeholders worldwide to advance sustainable development and give innovators a competitive advantage.

Kontaktperson
Edward Dockray
E-mail

Telefon +1 510-452-8017
Fax      + 1 510-452-6882

Scientific Certification Systems
2000 Powell Street, Suite 600
Emeryville 94608
USA

Hemsida

Soil Association Certification Limited

PEFC CoCSA_MasterbrandLogo

Soil Association Certification Limited är ackrediterad av UKAS  att utföra PEFC COC-certifiering och inom kort också PEFC FM-certifiering globalt.  Soil Association Certification Limited jobbar genom sitt omfattande internationellt nätverk av partnerorganisationer. I Sverige, Norge och Danmark utförs certifiering av Orbicon A/S i samarbete med Soil Association Certification Limited.

Kontaktperson
Karina Seeberg Kitnæs
E-post
Telefon: +45 2011 9582.

SKHLogo SKH RGB

PEFC CoC

SKH (Wageningen, the Netherlands) is an independent certification institute for products, processes and people. SKH operates in the following markets: construction, safety, environment, industrial, service, and agriculture.
The organisation is a generally accepted specialist in the fields of timber, timber products, timber constructions, timber related and other bio-based Products.An SKH quality certification and an SKH-KOMO® certification offer security and added value. On the one hand, the security of a valuable quality mark, on the other hand, the added value that efficiency, cost control, planning and logistics remain optimally aligned with one another within your company.

Telephone:   +31 (0)317 45 34 25
Epost:        mail@skh.org
Website:    www.skh.org

TÜV NORD CERT GmbH

PEFC CoC

TÜV NORD CERT GmbH erbjuder system- och produktcertifiering och testning över hela världen. PEFC Coc-certifiering utförs sedan 2002. TÜV NORD CERT GmbH är  verksamt i 70 länder med 3.000 revisorer och 63.000 certifikat över hela världen.

Telephone:   +49 (0)511 998 62532
Epost:        ckhalert@tuev-nord.de
Website:    http://www.tuev-nord.se

BM Certification Ltd

PEFC CoC/FMC

BM Certification Ltd is an approved certification body who has many years of experience partnering with companies, government agencies and stakeholders around the world to promote sustainable development and give innovators a competitive advantage. BM Certification is specializing in Forest and Timber industry offering wide range of services, including CE marking and management system certifications.

Contact Sweden:  Dace Tiltiņa email
Mob.                      +46760334432
Website:                www.bmcertification.com