Spåbarhetscertifiera er verksamhet

Det finns många fördelar att spårbarhetscertifiera sin verksamhet. Du når en viktig växande målgrupp som söker hållbara träbaserade produkter samtidigt som du verkligen gör skillnad.

Allt fler verksamheter - från små och medelstora företag till multinationella varumärken väljer att visa att deras träbaserade produkter härstammar från skogar som brukats på ett hållbart sätt. Genom att inneha ett spårbarhetscertifikat från PEFC visar ni era kunder att ni tar ansvar och är en del av lösningen. 


1. Visa upp ert hållbarhetsarbete och miljöansvar  

Genom att välja PEFC främjar du inte bara biologisk mångfald, klimatvänlig skog och schyssta arbetsförhållanden, du ­värnar också den lokala skogsbygden och stöttar alla människor och företag som lever och verkar där. Målet för PEFC är att alla skogs­ägare ska kunna bedriva ett hållbart skogsbruk med uthållig avkastning.

 

2. Möt efterfrågan på certifierad skogsråvara och träprodukter  

Fokuset på hållbarhet ökar i samhället och trä från hållbart skötta skogar är mer eftertraktat än någonsin. Trä som förnyelsebar resurs har många användningsområden: byggnader, möbler, förpackningar, kläder och textilier, papper, hygienprodukter, energi mm. Behovet av att dokumentera att träet som används kommer från hållbara källor blir allt viktigare. 

I dagens samhälle syns tydliga trender som gör att intresset för hållbar skogsråvara ökar – urbanisering, digitalisering och klimatförändringar ställer många nya krav, exempelvis på hur vi äter, bor och konsumerar. I det här sammanhanget blir det väldigt tydligt att PEFC är en av möjliggörarna som ­behövs för en framtida mer sund och klimatsmart värld. I en värld där allt fler efterfrågar hållbart producerade produkter och där livscykelanalyser eftersträvar låga koldioxidutsläpp så passar träråvaror från hållbara källor väldigt bra in. PEFC:s certifieringssystem är helt synkroniserat med vår tid.


3. Internationellt trovärdig märkning underlättar marknadsföring  

Eftersom PEFC idag är världens största certifieringssystem av hållbart skogsbruk med  hela 75 procent av all världens certifierade skogar kopplade till systemet, blir det enklare för företagare att agera trovärdigt och nå ut med sitt budskap. 

Enligt nya undersökningar blir konsumenter över hela världen mer och mer krävande vad gäller hållbarhet och ca 90 procent av dem säger att de ofta tittar efter miljömärkningar på de varor de handlar.  Alla certifierade organisationer kan använda PEFC i sin marknadsföring och genom att sätta PEFC-märket på sina produkter får kunderna lättare att välja en garanterad hållbar produkt.


4. Ett verktyg för att uppfylla timmerförordningen (EUTR) 

EU:s timmerförordning kom till för att motverka handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Den gäller både importerade och svenska produkter.
Den som säljer virke eller trävaror på EU:s marknad är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen. Även den som säljer vidare produkter som har importerats måste följa vissa bestämmelser i förordningen. PEFC-standarden är anpassad för att hantera kraven i timmerförordningen.