Det här är PEFC

Skogen spelar en avgörande roll för en hållbar utveckling på flera sätt. Den är en av nycklarna för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Certifiering är ett viktigt verktyg i arbetet för ett hållbart samhälle och PEFC är världens största system för certifiering av hållbart skogsbruk.  

Vi verkar för ett hållbart skogsbruk

Vi verkar för ett hållbart skogsbruk

Certifiering av skogsbruk och miljömärkning av skogsprodukter är skogsnäringens sätt att tala om för konsumenter att de producerar produkter av skogsråvara från hållbart brukade skogar enligt PEFC:s krav. 

Läs mer

PEFC och FN:s globala mål

PEFC och FN:s globala mål

De Globala målen och Agenda 2030 är en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder har antagit och PEFC:s arbete för hållbart skogsbruk bidrar på flera sätt till att genomföra denna agenda.

Läs mer

Titta efter PEFC-märkningen!

Titta efter PEFC-märkningen!

Som konsument kan du bidra till ett hållbart samhälle. Till exempel genom att välja PEFC-certifierade träbaserade produkter.  

Läs mer

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här hittar du samlad information om PEFC i form av blad och broschyrer, korta videofilmer och en webbutbildning.

Läs mer

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från Svenska PEFC:s styrelsemöten och årsstämmor.

Läs mer

Organisation och styrning

Organisation och styrning

Svenska PEFC drivs som en ekonomisk förening och ansvarar för utveckling och drift av certifieringssystemet.

Läs mer

Våra medlemmar

Våra medlemmar

Våra medlemmar representerar skogsbruk, förädling och distribution samt andra intressen kopplade till hållbart skogsbruk. 

Läs mer

Om medlemskap

Om medlemskap

Genom ett medlemskap i Svenska PEFC är din organisation aktivt med och stödjer utvecklingen av ett ansvarsfullt skogsbruk.

Läs mer

Serviceavgifter

Serviceavgifter

Användare av Svenska PEFC:s system och rutiner betalar en årlig serviceavgift. 

Läs mer

PEFC i siffror

PEFC i siffror

I Sverige är idag fler än 54 000 skogsfastigheter PEFC-certifierade. Dessa omfattar 16,5 miljoner hektar skogsmark.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om något som rör PEFC och våra certifieringsstandarder, spårbarhet eller användning av PEFC:s varumärke eller annat så är du välkommen att kontakta oss!