PEFC:s märkningar

PEFC-märkningen visar att den skogs- och trädbaserade råvaran i märkta produkter kommer från hållbart brukad skog, återvunna och kontrollerade källor. Den visar också att det företag som har tillverkat produkten leds i linje med en uppsättning sociala krav och har ett ledningssystem på plats.

PEFC:s märkningar

PEFC-märkningen hjälper skogsägare, företag, konsumenter och andra intressenter att marknadsföra och att identifiera skogsprodukter som kommer från hållbart och ansvarsfullt brukade skogar.

Det finns två huvudsakliga sätt att använda PEFC:s logotyp och märkning. Dels kan den användas direkt på en certifierad produkt och på papper, broschyrer eller annan dokumentation som är kopplad till produkten, s.k. produktmärkning.

Dels kan märkningen användas utan koppling till en specifik produkt, till exempel i marknadsförings- eller utbildningssyfte, s.k. icke-produktmärkning

Varumärkeslicensnumret under logotypen (PEFC/XX-XX-XX) är en viktig beståndsdel i PEFC-märkningen då det identifierar innehavaren av varumärkeslicensen. 


PEFC:s tre märkningar i standardutförande 

PEFC erbjuder tre olika märkningar - två stycken för märkningar av produkter och en märkning för marknadsföring. Här nedanför ser du dessa märkningar i standardutförande.

Märkningen PEFC-certifierad används på produkter och talar om att minst 70 procent av den skogs- och trädbaserade råvaran i produkten är PEFC-certifierad och innehållet av återvunnen råvara är lägre än 100 procent. Med hjälp av PEFC:s Logogenerator kan ordalydelsen [Den här produkten] bytas ut mot namnet på den certifierade produkten eller den certifierade råvaran i produkten.

Märkningen PEFC Återvunnen används på produkter och talar om att produkten endast innehåller återvunnen råvara. Med hjälp av PEFC:s Logogenerator kan ordalydelsen [Den här produkten] bytas ut mot namnet på den certifierade produkten eller den certifierade råvaran i produkten.
Den här märkningen används marknadsföringssyfte på t.ex. hemsidor, broschyrer och utbildningsmaterial. Med hjälp av PEFC:s Logogenerator kan alternativa märkningstexter användas.