PEFC-standarden

Nu gällande PEFC-standard (PEFC SWE TD IV) gäller från 2017-05-31 till 2022-05-31. Övergångsperioden för tidigare gällande PEFC-standard löpte ut 2018-05-31.

 

PEFC SWE 001:4 Svenska PEFCs certifieringssystem 2017-12-15

 


PEFC SWE 002:4 Svenska PEFCs skogsstandard 2017-12-15

 

 

 

PEFC SWE 003:4 Svenska PEFCs entreprenörsstandard 2017-12-15

 

 


PEFC SWE 004:4 Svenska PEFCs krav för direktcertifiering och certifiering i grupp 2017-12-15

 


PEFC SWE 005:4 Svenska PEFCs krav för certifieringsorganisationer 2017-12-15

 

 

En översikt över nyheter i denna standard jämfört med tidigare PEFC-standard (TD III) finns presenterade här: Presentation av förändringar i den nya PEFC-standarden.