PEFC-standarden

Nu gällande PEFC-standard (PEFC SWE TD IV) gäller från 2017-05-31 till 2022-05-31. Övergångsperioden för tidigare gällande PEFC-standard löpte ut 2018-05-31.

PEFC SWE 001:4 Svenska PEFC:s certifieringssystem 2017-12-15

Dokumentet beskriver förutsättningarna för PEFC-certifiering i Sverige, hur certifieringen går till, vilka krav som ställs och vilka som kan bli certifierade.

PEFC SWE 002:4 Svenska PEFC:s skogsstandard 2017-12-15

Dokumentet beskriver kraven som ska vara uppfyllda i brukandet av skog. Standarden består av tre delstandarder: SkogsskötselstandardMiljöstandard och Social standard.

PEFC SWE 003:4 Svenska PEFC:s entreprenörsstandard 2017-12-15

Dokumentet beskriver kraven som ställs på entreprenörer vid arbete på certifierad skogsmark.

PEFC:s styrelse har 2019-10-29 tagit beslut kring arbetsgång vid anslutning av nytt entrenörsföretag till ett gruppcertifikat. Läs mer här. 

PEFC SWE 004:4 Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp 2017-12-15

Dokumentet beskriver beskriver organisatoriska krav vid direktcertifiering och gruppcertifiering för skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer.

PEFC SWE 005:4 Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer 2017-12-15

Dokumentet beskriver kraven som ställs på certifieringsorganisationerna som utför certifierings- och uppföljande revisioner för att utfärda PEFC-certifikat.

En översikt över nyheter i denna standard jämfört med tidigare PEFC-standard (TD III) finns presenterade här: Presentation av förändringar i den nya PEFC-standarden.